નયન ને બંધ રાખીને

/* Ruchir Vyas <avadhut_masti@…>wrote:

Ek bahu marakaNi wife hoy chhe,
Athvadiya ma be tran vaar ene husband par hath saaf karya vagar nachale.
ravivare ene kaik vanku padta bhai saheb ne barobar, upar thi niche, dhibi kadhine pachhi ratre beo jan padkhu fervine suta hoychhe – without any ***.
Pachhi wife ne em thay chhe ke salu aa prani ne hun aatlu badhu marti rau chhu e saru nai. Em vicharta vicharta ene husband par etlo prem ave chhe ke enathi ek nani kavita lakhai jay chhe.
etle tarat husband ne unghmathi jagavu pade chhe..
‘ ae! aa me tamara par ek gazal lakhi chhe e jara sambhljo,..’
‘ha bol.’
   ‘Nayan ne bandh rakhine
   me jyare tamne dhoya chhe,
   Nayan ne bandh rakhi ne
   me jyare tamne ddhoya chhe,
   tamara loogda karta pan vadhare,
   tamne dhoya chhe, nayan ne bandh rakhi ne..’
& the poor subject turns away for more sleep.*/

Gujarati Poetry Corner

પર ઉપરના આ જૂના પોસ્ટ પછીની કેટલાક જિજ્ઞાસુ મિત્રો ની ફરમાઈશ ને  વશ થઈને

નાયિકાની રચના સંપૂર્ણપણે અહિયાં રજૂ કરી રહ્યો છું..

 

ખૂજલી અમારા હાથની ખાળી શક્યાં નહિ

ગર્દભ સમા ભરથારને ભાળી શક્યાં નહિ

એ જ્યાં હજી તો બંધ થયા રોઈ રોઈ ને

ભીતરના ઘોડાપૂરને વાળી શક્યાં નહિ..

 

નયન ને બંધ રાખીને ….

નયન ને બંધ રાખીને મે જયારે તમને ધોયા છે

તમારા લૂગડાં કરતાં પણ વધારે; તમને ધોયા છે

નયનને બંધ રાખીને ….

 

દાળ તુવરની જયારે પણ ચઢી નહિ ખાસ કૂકરમાં

દાળ તુવરની જયારે પણ ચઢી નહિ ખાસ કૂકરમાં

અમે એક બાજુએ બળતાં વઘારે તમને ધોયા છે,

નયનને બંધ રાખીને ..

 

પરંતુ અર્થ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઈ

રાત વીતી ગઈ … રાત વીતી ગઈ….

પરંતુ અર્થ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઈ

ઘણી વેળા સવારો ના સુમારેય  તમને ધોયા છે,

તમારા લૂગડાં કરતાં પણ વધારે તમને ધોયાં છે,

નયનને બંધ રાખીને,..

 

હકીકતમાં જુઓ તો એય એક સપનું હતું મારું,

સપનું હતું મારું .. સપનું હતું મારું .. સપનું હતું મારું ..

હકીકતમાં જુઓ તો એય એક સપનું હતું મારું,

ભરી શેરીમાં જયારે – દ્વારે દ્વારે તમને ધોયાં છે,

ભરી શેરીમાં જયારે – દ્વારે દ્વારે તમને ધોયાં છે,

તમારા લૂગડાં કરતાં પણ વધારે તમને ધોયાં છે,

નયનને બંધ રાખીને, ..

 

નહીતર   આવી રીતે તો તારે નહીં લાશ દરિયામાં;

નહીતર   આવી રીતે તો તારે નહીં લાશ દરિયામાં;

 

તમે ડૂબ્યા પછી દરિયાએય જાણે તમને ધોયા છે,

તમારા લૂગડાં કરતાં પણ વધારે તમને ધોયા છે;

 

નયનને બંધ રાખીને,…

 

2 Responses માટે “નયન ને બંધ રાખીને”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: