થોડાં હાઇકુ, લાઘવીના વિરલ શોખીનો માટે

4haiku4

ચંદન ગંધ
અંધ ઘસે ને ઉગે
સૂરજ થઇ


ચિતા બળી ને

રાખ ફરવા ઊડી

હવાને સંગ..

તરસ્યું ઝાડ
આવીને મોઢા મોઢ
ઊભું રણમાં

સાવ રુઠિને
બન્ધ થયેલી આંખો
ખોજતી મને

કેટલી વાતો
ઊભરાતી આંખોમાં
ભીનાશ થઇ !

આંસુનાં

સરનામા તો ના પૂછો

સવાલ થઈને!!

One Response માટે “થોડાં હાઇકુ, લાઘવીના વિરલ શોખીનો માટે”

  1. બહુ જ સરસ હાઈકુઓ !! વધુ ને વધુ પ્રગટ કરશો એવી આશા.

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: